2019. április 25.

Az integráció, inklúzió, felzárkóz(tat)ás és fejlődés kérdései Magyarországon

Vendégek: Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna ügyvezető, Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft és Baum Attila irodavezető, szakmai munkatárs, OFA Nonprofit Kft Dél-Dunántúli Ügyfélszolgálati Iroda

A beszélgetést vezeti: Dr. habil Juhász Gábor Phd, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke egyetemi docense, a PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont vezetője.

2018. december 13.

A gyermekjóléti szolgáltatás ma  – változó szabályok, változó gyakorlat?

Vendégek: Szabó János, a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szervezeti alelnöke; Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ igazgatója.

A beszélgetést vezeti: Dr. habil. Szöllősi Gábor, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke oktatója.

2018. október 11-12.

Professzionalizáció a szociális munkában

A konferencia fő célja a szociális munkás-képzés egyes területeire vonatkozó hazai és nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények összegyűjtése, közös megvitatása.

2018. április 19.

A szociális diagnózis bevezetésének és eddigi gyakorlatának tapasztalatai

Vendég: Aczél Ágnes a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság témafelelőse.

A beszélgetést vezeti: Dr. Brettner Zsuzsanna, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke oktatója.

2018. február 22.

Közösségi munka az Ormánságban

Vendégek: Ambrus László – a Gilvánfai Tanoda szakmai vezetője, Spang Lívia – a Sellyei Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Szönyi Judit – a Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálata megbízott vezetője, Tószegi Mónika – a Hiricsi Közösségi Ház vezetője.

A beszélgetést vezeti: Boros Julianna, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke oktatója.

2017. december 7.

Szociális problémák és szociális munka a nemzetközi térben

Vendégek: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai: Csonkáné Utasi Katalin, Fehér Angéla és Romsits Anita, illetve a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék nemzetközi hallgatói

A beszélgetést vezeti és tolmácsolja: Dr. habil. B. Erdős Márta, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke tanszékvezető egyetemi docense.