Oldal kiválasztása

2019. május 9-10.

Konfliktuskezelés tréning

A konfliktuskezelés tréningen a győri szociális ellátórendszer csaknem minden intézménye képviseltette magát szakemberekkel. Részt vettek a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ, és az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény munkatársain kívül civil szervezet munkatársai is.

A tréning célja: a résztvevők megismerték a konfliktusok elméleti hátterét és a konfliktusok törvényszerűségeit, segítve ezzel a megoldási stratégiák megértését, tudatos kialakítását, megismertek tipizált konfliktus helyzeteket és gyakorolták azok hatékony konfliktuskezelési módszereit és azokat a megoldási módokat és technikákat, melyek támogatják a napi munkájuk során előforduló konfliktusok megoldását.

A munkamódszerek változatosságára törekedtünk ezért nagy- és kiscsoportos formában, illetve egyénileg elvégzett feladatok, játékos feladatok, szituációs gyakorlatok és az azokat követő csoportos megbeszélés, valamint mozaik módszerrel, story telling-el, kvízzel végzett feladatok váltották egymást.

A gyakornok-tereptanár együttműködés viszonylatában nehézséget okozhat, konfliktus forrása lehet a hátrányos helyzetű, ill. speciális igényű gyakornokkal történő együttműködés. A tréningen a résztvevők a sztereotípia-előítélet-diszkrimináció témáját is feldolgozták érzékenyítő feladatok segítségével.

A csoportfolyamat során a tagok mindegyike aktivitást mutatott. Egymást támogató, szakmai eszmecserére módot adó légkör alakult ki.

A csoporttagok visszajelzései azt mutatják, hogy mindenki fejlődött, megtalálta azokat a feladatokat, amelyekben sikerélménye volt. A csoportban fejlődött az együttműködés, jobban megismerték egymást és megtalálták azokat a közös pontokat, melyek nyomán konfliktuskezelő technikáik másokkal, egymással és a gyakornokokkal javítható.

A résztvevők nagy része a tréning többi részén is szeretne részt venni.

2019. április 25.

Az integráció, inklúzió, felzárkóz(tat)ás és fejlődés kérdései Magyarországon

Vendégek: Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna ügyvezető, Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft és Baum Attila irodavezető, szakmai munkatárs, OFA Nonprofit Kft Dél-Dunántúli Ügyfélszolgálati Iroda

A beszélgetést vezeti: Dr. habil Juhász Gábor Phd, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke egyetemi docense, a PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont vezetője.

2019. március 7-8.

Kommunikációs tréning

A kommunikációs tréningen a győri szociális ellátórendszer csaknem minden intézménye képviseltette magát szakemberekkel. Részt vettek a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény, a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, a Szent Anna Idősek Otthona, a Nyitott Kapu Vár TSZK és a sárvári Család-és gyermekjóléti Központ munkatársai.

A tréning, a gyakorlatban dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését valósította meg, akik a későbbiek során szociális munka szakos hallgatóknak, gyakornokoknak válnak szakmai segítőivé, tereptanáraivá, a duális képzés során oktatóivá. Ezen kívül, segítséget adott a terepen dolgozók szakmai eszköztárának bővítésében, a szolgáltatást igénybe vevők problémáinak megoldása során a különböző módszerek elsajátításában. A tréning egyrészt képzés a képzésben, hiszen a résztvevők szaktudásának gyarapítását célozta, másrészt pedig a leendő gyakornokaik képzését is gazdagította.

A csoportban feldolgozott témák között szerepelt a verbális kommunikáció, non-verbális kommunikáció, konfliktuskezelés, nyitottság, tárgyalóképesség, döntésképesség, együttműködés, empátia, mely témák elősegítik a későbbi képzések témáinak megvalósulását.

A munkamódszerek használatánál a célom a változatosság volt, ezért egyéni, nagy- és kiscsoportos formában, elvégzett feladatok, játékos feladatok, szituációs gyakorlatok és az azokat követő közös megbeszéléses módszerekkel történtek a tréningfeladatok feldolgozásai.

A csoportfolyamatok során a tréning résztvevői aktívak voltak. Egymást támogató, szakmai eszmecserére is sor került

A tréning tagok visszajelzései alapján, mindenki fejlődést mutatott, megtalálta azokat a feladatokat, amelyekben sikerélménye volt. Kiemelhető, hogy a csoportban fejlődtek a kommunikációs kompetenciák, a feladatok során, amelyekben a résztvevők megtapasztalhatják ezen kommunikációs kompetencia összetevőinek funkcióját, működését, ugyanakkor megfigyelhetik a saját kompetencia-összetevőik állapotát, saját képességeikre reagálhatnak így fejlesztve a kommunikációjukat másokkal, egymással és a gyakornokokkal.

2018. december 13.

A gyermekjóléti szolgáltatás ma  – változó szabályok, változó gyakorlat?

Vendégek: Szabó János, a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szervezeti alelnöke; Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ igazgatója.

A beszélgetést vezeti: Dr. habil. Szöllősi Gábor, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke oktatója.

2018. november 29-30.

Non-formális tanulás tréning

A non-formális tanulás tréningen a győri szociális ellátórendszer csaknem minden intézménye képviseltette magát szakemberekkel. Részt vettek a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ, és az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény munkatársai.

A tréning célja, szerepe kettős volt: egyrészt olyan, a gyakorlatban dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését valósította meg, akik a későbbiek során szociális munka szakos hallgatóknak, gyakornokoknak válnak szakmai segítőivé, tereptanáraivá, a duális képzés során oktatóivá. Másrészt pedig célja volt, hogy segítséget nyújtson a terepen dolgozók szakmai eszköztárának bővítésében, a szolgáltatást igénybe vevők problémáinak megoldása során csatarendbe állítható módszerek elsajátításában. A tréning tehát képzés a képzésben, hiszen egyrészt a tréningen résztvevők szaktudásának gyarapítását célozta, másrészt pedig a leendő gyakornokaik képzését is gazdagította.

A csoportban feldolgozott témák között szerepelt a tudatos jelenlét, kommunikáció, konfliktuskezelés, drámapedagógia, mintegy kóstolót adva a tréningsorozatban megvalósuló további képzésekről.

A munkamódszerek változatosságára törekedtem, ezért nagy- és kiscsoportos formában, illetve egyénileg elvégzett feladatok, játékos feladatok, szituációs gyakorlatok és az azokat követő csoportos megbeszélés, valamint mozaik módszerrel végzett feladatok egyaránt szerepeltek a módszerek között.

A csoportfolyamat során a tagok mindegyike aktivitást mutatott. Egymást támogató, szakmai eszmecserére módot adó légkör alakult ki.

A csoporttagok visszajelzései alapján elmondható, hogy mindenki fejlődést mutatott, megtalálta azokat a feladatokat, amelyekben sikerélménye volt. Külön kiemelhető, hogy a csoportban fejlődött az együttműködés, jobban megismerték egymást és megtalálták azokat a közös pontokat, melyek nyomán formális és informális kooperációjuk másokkal, egymással és a gyakornokokkal javítható.

2018. október 11-12.

Professzionalizáció a szociális munkában

A konferencia fő célja a szociális munkás-képzés egyes területeire vonatkozó hazai és nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények összegyűjtése, közös megvitatása.

2018. április 19.

A szociális diagnózis bevezetésének és eddigi gyakorlatának tapasztalatai

Vendég: Aczél Ágnes a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság témafelelőse.

A beszélgetést vezeti: Dr. Brettner Zsuzsanna, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke oktatója.

2018. február 22.

Közösségi munka az Ormánságban

Vendégek: Ambrus László – a Gilvánfai Tanoda szakmai vezetője, Spang Lívia – a Sellyei Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Szönyi Judit – a Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálata megbízott vezetője, Tószegi Mónika – a Hiricsi Közösségi Ház vezetője.

A beszélgetést vezeti: Boros Julianna, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke oktatója.

2017. december 7.

Szociális problémák és szociális munka a nemzetközi térben

Vendégek: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai: Csonkáné Utasi Katalin, Fehér Angéla és Romsits Anita, illetve a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék nemzetközi hallgatói

A beszélgetést vezeti és tolmácsolja: Dr. habil. B. Erdős Márta, a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke tanszékvezető egyetemi docense.