Oldal kiválasztása

A projekt bemutatása

A projekt bemutatása

A hazai felsőoktatásra napjainkban az elméleti képzési irányok kifejezett dominanciája jellemző, emellett alulreprezentált a gyakorló szakemberek részvétele az oktatásban. A jelenlegi képzési struktúra nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek és készségek elsajátítására, holott a munkaadói oldal kifejezetten igényli a gyakorlatorientált képzési programokat elvégző szakembereket.

Projektünk tervezésére az irányadó fejlesztési programokkal összhangban, a felsőoktatási stratégia céljait alapul véve került sor. A projekt általános szakmai célja a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók munkaerő-piaci és az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése. Ennek eredményeként a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig az intézmények emelkedő teljesítménnyel lesznek képesek válaszolni. A felsőoktatási részvétel és a végzettségi szint növelése érdekében az érintett felsőoktatási intézményekben olyan szolgáltatások kifejlesztésére és működtetésére törekszünk, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka és egyéb segítő szakmák képzési területére. A duális képzést olyan eszköznek tekintjük, amely – megfontolt és jól előkészített lépés-sorozat keretei között – minden szereplő számára egyidejű nyertes pozíciót eredményez, a közvetlen szakmai tartalmakon felül pedig támogatja a hallgatók transzferábilis ismereteinek, készségeinek bővülését, érdeklődésük, motivációik fejlődését. Javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, és elősegíti szakmai önállósodásukat.