Oldal kiválasztása

A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században – válogatás a nemzetközi szakirodalomból. Szöveggyűjtemény

 

A tanulmányokat válogatta, a fordításokat az eredetivel összevetette és a kötetet szerkesztette: Nárai Márta

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék Győr, 2020.

Kiadja: Széchenyi István Egyetem H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 
Felelős kiadó: Dr. Földesi Péter rektor
ISBN 978-615-5837-93
A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században – válogatás a nemzetközi szakirodalomból című kötet olyan, a szociális munka nemzetközileg elismert folyóirataiban (mint pl. British Journal of Social Work, European Journal of Social Work, Social Work Education, Research on Social Work Practice) publikált, részben elméleti, részben gyakorlati cikkek fordítását tartalmazza, amelyek a szociális munka kihívásaival, etikai kérdéseivel, kutatásával és tudományos fejlődésével kapcsolatosak.