Oldal kiválasztása

Minőségbiztosítási protokoll a szociális munka duális képzési tantervhez 

Készítők: Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

Összeállította: Dr. Puli Edit, egyetemi adjunktus, Dr. habil. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködött:

  • Család- és Gyermekjóléti Központ, Győr
  • Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr
  • Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Győr

A Minőségbiztosítási protokoll az „EFOP-3.5.2-17-2017-00002 Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában” című projekt részeként készült dokumentum, amely a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék képzésfejlesztési terméke elsősorban a szintén e projektben kidolgozott duális szociális munka mintatantervhez kapcsolódóan. A dokumentum azonban alapja lehet a tanszék más szociális képzéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási anyagoknak is – a második részbe beemelt képzés-értékelési mérőeszközök tudatosan képeznek e témakörben hasznosítható, akár átdolgozható bázisokat.