Addiktológia

Digitális tananyag

ISBN 978-963-429-436-8

Szerző: Molnár Dániel

Az iskolai szociális munka alapjai

Digitális tankönyv

ISBN 978-963-429-375-0

Szerkesztette: Boros Julianna

Lektorálta: Budai István

Nyelvi lektor: Andl-Beck Boróka, Ladnai Attiláné és Szerencsés Anita

Szerzők: Andl Helga, Bányai Emőke, Boros Julianna, Bóta Ildikó, Farkas Ágnes, Forray R. Katalin, Gergál Tímea, Híves Tamás, Varga Aranka, Jankó Judit, Kozma Judit, Ladnai Attiláné, Lakatos Szilvia, Máté Zsolt, Mitrovics Zoltán, Nagy István, Nemes János, Orsós Anna, Propszt Emma, Rácz Andrea, Schäfferné Horváth Eszter, Sólyom Brigitta, Szabolcsi Julianna, Szabóné Szalay Csilla, Tasnádi Zsófia

A munkaalapú tanulás és -tanítás

Digitális tananyag

ISBN 978-963-429-417-7

Szerző: Borda Viktória, Brettner Zsuzsanna

A szociális/szolidáris gazdaság elméleti alapjai

Digitális tananyag

ISBN 978-963-429-399-6

Szerző: Juhász Gábor

Bevezetés a szociális csoportmunka gyakorlatába

Digitális tankönyv

ISBN 978-615-5837-63-0

Szerzők: Simonik Péter – Trembulyák Márta

Lektorálta: Benyák Anikó

Értékelő kutatásról, programértékelésről szociális szakemberek számára

Digitális tankönyv

ISBN 978-963-429-356-9

Szerzők: B. Erdős Márta – Vojtek Éva
Lektorálta: Kelemen Gábor

Miben van az erőd?

Oktatási segédanyag szociális szakemberek és közösségfejlesztők számára

Digitális tananyag

ISBN 978-963-429-357-6

Szerzők: B. Erdős Márta – Nyers Szilvia

Lektorálta: Vercseg Ilona